Targi internetowe Seneks
  wyszukiwanie zaawansowane
Platforma

Podstawowe informacje o działaniu PLATFORMY:

1. Platforma oferuje PEŁEN ASORTYMENT przedstawionych tutaj importerów i producentów nazywanych poniżej DOSTAWCAMI.

2. Nie ma ograniczenia ilościowego przy zamawianiu towarów (ze względu na stany).

3. Zamówienia są realizowane i wysyłane w większości przypadków przez DOSTAWCÓW.

4. Termin realizacji jest uzależniony od logistyki danego DOSTAWCY oraz okresu w którym zamówienie zostało złożone i może wynosić od 2 dni do 30 dni.

5. Zamówienia złożone z kwotą poniżej minimum logistycznego dla danego DOSTAWCY nie będą realizowane. W celu skorzystania z mniejszego minimum proszę złożyć zamówienie na platformie www.seneks.pl.

6. Niektórzy przedstawieni DOSTAWCY oferują gratisy do zakupów. Odpowiednie informacje są zawarte na tej platformie. Podmiotami odpowiedzialnymi za przekazanie gratisów na podanych zasadach są wyłącznie DOSTAWCY. Zamówienia na platformie TARGI nie są premiowane oddzielnymi gratisami od Hurtowni Seneks przedstawionymi na platformie www.seneks.pl.

7. Wysyłki towaru realizują DOSTAWCY. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe oraz rozbieżności między zamówieniem i dostawą będą za pośrednictwem Hurtowni Seneks kierowane do DOSTAWCÓW. Uwzględnienie takich zgłoszeń będzie uzależnione od pozytywnej decyzji DOSTAWCY.

8. Płatność za zamówienia jest możliwa wyłącznie przelewem. Klienci którzy maja przyznany określony termin płatności mają realizowane zamówienia z tym terminem. Pozostali klienci realizuja płatnosć przelew-przedpłata po otrzymaniu faktury pro-forma. Płatność terminowa przyznawana jest po zrealizowaniu 3 zamówień.

9. Hurtownia Seneks nie gwarantuje realizacji 100% zamówionego na platformie towaru. Realizacja jest uzależniona od stanów magazynowych danego DOSTAWCY. Na platformie są widoczne wszystkie towary z oferty DOSTAWCY bez uwzględnienia ich aktualnej dostępności.

10. Podane poszczególne rabaty a co za tym idzie ceny oraz minima logistyczne mogą ulegać zmianie w zależności od okresu prezentowania oferty oraz aktualnych promocji u danego DOSTAWCY. W przypadku informacji o rabacie x% od cennika SENEKS należy przyjąć że jest to % rabatu ŚREDNI czyli niektóre ceny mogą mieć niższe a niektóre wyższe ceny biorąc pod uwagę podany % rabatu. Jest to spowodowane odniesieniem cen TARGOWYCH nie do cen cennikowych Seneks ale do CEN cennikowych DOSTAWCY. Dzięki temu Klient otrzyma zawsze niską cenę z minimalną marżą.

11. Ceny podane na platformie są obliczone na podstawie cenników otrzymanych od DOSTAWCÓW.Podane na platformie Targi ceny są cenami promocyjnymi - ostatecznymi i nie przysługują od nich żadne dodatkowe rabaty W przypadku braku możliwości zrealizowania części lub całości dostawy w podanych cenach z powodu błędów w cenniku DOSTAWCY Sprzedający może anulować zamówienie albo jego część. W takim przypadku Zamawiający zostanie o tym poinformowany. Właściciel Hurtowni nie gwarantuje realizacji zamówienia w cenach z formulaża w przypadku kiedy okaże się że cennik producenta lub importera uległ zmianie. W takim przypadku Właściciel Hurtowni zaproponuje nowe ceny. Zamawiajacy może nie zgodzić się na proponowane ceny. W takim przypadku towar zostanie odebrany przez Właściciel Hurtowni na jego koszt. Towar dostarczony ale nie wyfakturowany jest własością Właściciela Hurtowni aż do momentu przesłania faktury do zamawiajacego.

12. Jeżeli ilości minimalne zamawianego towaru są większe u DOSTAWCY niż na Platformie, Sprzedający zaproponuje Zamawiającemu zmianę ilości poszczególnych pozycji aby móc zrealizować zamówienie. W razie odmowy zwiększenia ilości towary takie zostaną usunięte z zamówienia.

13. Po otrzymaniu towaru od dostawcy wymagane jest mailowe potwierdzenie otrzymania towaru od danego dostawcy z podaniem numeru zamówienia i daty dostawy.

14. Faktury będą wystawiane i wysyłane tylko i wyłącznie jako e-faktury. Dlatego zamówienia klientów którzy nie wyrazili zgody na e-fakturę nie będą realizowane. Klienci tacy zostaną poproszeni o przesłanie zgody na wystawianie e-faktury. W razie odmowy przesłania takiej zgody zamówienie może zostać anulowane przez Hurtownię.

15. Zamówienia na platformie TARGOWEJ są wliczane do obrotów Odbiorcy wynikających z podpisanych umów handlowych z DOSTAWCĄ ale NIE PRZYSŁUGUJĄ od tych zamówień żadne bonusy handlowe wynikające z osiągnięcia odpowiednich progów rabatowych.


Zaloguj się
Login

HasłoKupować można tylko po zalogowaniu - przeczytaj Pomoc Rejestracja
Koszyk jest pusty
Skype
Serie towarów
Wykonanie strony: Website